نسل نوین محصولات شیمیایی صنعت ساختمان

ما در مجموعه رومولو برای اولین بار در خاورمیانه اقدام به تولید مصالح ساختمانی تحت لیسانس ایتالیا توسط تکنولوژی یونیزاسیون کردیم. این تکنولوژی موجب افزایش استحکام، چسبندگی، دوام و مقاومت متریال در شرایط گوناگون می‌گردد.

نسل نوین مصالح شیمیایی ساختمان

ما در مجموعه رومولو برای اولین بار در خاورمیانه اقدام به تولید مصالح ساختمانی تحت لیسانس ایتالیا توسط تکنولوژی یونیزاسیون کردیم. این تکنولوژی موجب افزایش استحکام، چسبندگی، دوام و مقاومت متریال در شرایط گوناگون می‌گردد.

یونیزاسیون مصالح ساختمانی را بیشتر بشناسید :

تکنولوژی یونیزاسیون در حوضه مصالح ساختمانی، با هدف ارتقاء کیفیت مصالح اولین بار در کشور ایتالیا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. در فرآیند یونیزاسیون مصالح ساختمانی پایه (گچ، سیمان سفید و سیاه، پودر سنگ و…) متناسب با مشخصات فنی مخصوص به هر ماده، در مخازن تولید ریخته می‌شود. در ابتدا، برخی ترکیبات خاص به مواد افزوده شده و سپس مواد در معرض تابش‌های مصنوعی با طول امواج کنترل شده و دوران های متناوب قرار می‌گیرند. این فرآیند باعث ایجاد میدان مغناطیسی قوی در مواد می‌گردد و مولکول های مواد را به یون های منفی و مثبت تقسیم می‌کند؛ این فرآیند عموماً به عنوان یونیزاسیون مصالح شناخته می‌شود. فرآیند یونیزاسیون باعث ایجاد ویژگی های منحصر به فردی در مصالح ساختمانی میگردد که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • افزایش طول عمر مصالح ساختمانی پایه
 • افزایش کیفیت مصالح پایه بین ۴۰-۲۵ درصد
 • بالا رفتن مقاومت مواد در محیط های اسیدی – بازی

یونیزاسیون مصالح ساختمانی :

تکنولوژی یونیزاسیون در حوضه مصالح ساختمانی، با هدف ارتقاء کیفیت مصالح اولین بار در کشور ایتالیا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. در فرآیند یونیزاسیون مصالح ساختمانی پایه (گچ، سیمان سفید و سیاه، پودر سنگ و…) متناسب با مشخصات فنی مخصوص به هر ماده، در مخازن تولید ریخته می‌شود. در ابتدا، برخی ترکیبات خاص به مواد افزوده شده و سپس مواد در معرض تابش‌های مصنوعی با طول امواج کنترل شده و دوران های متناوب قرار می‌گیرند. این فرآیند باعث ایجاد میدان مغناطیسی قوی در مواد می‌گردد و مولکول های مواد را به یون های منفی و مثبت تقسیم می‌کند؛ این فرآیند عموماً به عنوان یونیزاسیون مصالح شناخته می‌شود.

تیم رومولو

ما در مجموعه رومولو با بکارگیری از نیروی متخصص سعی بر این باور داریم تا بتوانیم سهم خود را به خوبی در صنعت ساختمان کشورمان به جای آوریم.

ارتقاء کیفیت سازه‌های ساختمانی :

تکنولوژی یونیزاسیون در حوضه مصالح ساختمانی تا به امروز با ویژگی های خاص خود توانسته تا کمک شایانی به رشد کیفیت و پایداری بیشتر سازه‌های ساختمانی در سراسر جهان نموده است. مصالح ساختمانی یونیزه شده نسبت به سایر محصولات مشابه خود دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • وزن کمتر و در نتیجه کاهش بار مرده
 • قابل اجرا در شرایط آب و هوایی مختلف
 • عدم تمایل به شرکت در واکنش های شیمیایی
 • ریز دانگی بیشتر نسبت به سایر محصولات مشابه
 • مقاومت بالا در محیط های اسیدی – بازی و قلیایی
 • پوشش بیشتر سطوح نسبت به سایر محصولات مشابه
 • مقاومت خمشی ، کششی و فشاری بالا در انواع سطوح
 • گیرایش سریعتر بعد از اجرا نسبت به سایر محصولات مشابه
 • طول عمر بالا در کلیه سطوح نسبت به سایر محصولات مشابه

ارتقاء کیفیت سازه‌های ساختمانی :

تکنولوژی یونیزاسیون در حوضه مصالح ساختمانی تا به امروز با ویژگی های خاص خود توانسته تا کمک شایانی به رشد کیفیت و پایداری بیشتر سازه‌های ساختمانی در سراسر جهان نموده است. مصالح ساختمانی یونیزه شده نسبت به سایر محصولات مشابه خود دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :
وزن کمتر و در نتیجه کاهش بار مرده | قابل اجرا در شرایط آب و هوایی مختلف | عدم تمایل به شرکت در واکنش های شیمیایی | ریز دانگی بیشتر نسبت به سایر محصولات مشابه | مقاومت بالا در محیط های اسیدی و بازی و قلیایی | مقاومت بالا در محیط های اسیدی و بازی و قلیایی | پوشش بیشتر سطوح نسبت به سایر محصولات مشابه | مقاومت خمشی ، کششی و فشاری بالا در انواع سطوح | گیرایش سریعتر بعد از اجرا نسبت به سایر محصولات مشابه | طول عمر بالا در کلیه سطوح نسبت به سایر محصولات مشابه.
شو روم مرکزی : تهران – بازار آهن شادآباد – مجتمع آواجنرال – ساختمان پلازا – پلاک 268

دفتر مرکزی : تهران – تجریش – خیابان فرمانیه غربی – بعد از خیابان وطن پور – پلاک 1162

شو روم مرکزی : تهران – بازار آهن شادآباد – مجتمع آواجنرال – ساختمان پلازا – پلاک 268
دفتر مرکزی : تهران – تجریش – فرمانیه غربی – بعد از خیابان وطن پور – پلاک 1162