محتوا در دسترس نیست.

خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص
حالت فیزیکی مایع
اندازه ذرات
رنگ


دانلود دیتاشیتمشخصات محصول

متاسفانه محتوا در دسترس نیست.
بخش فنی در اسرع وقت محتوا این محصول را تهیه و ارائه می‌نماید.

موارد مصرف

متاسفانه محتوا در دسترس نیست.

نحوه مصرف

متاسفانه محتوا در دسترس نیست.

بسته بندی

پرایمر زیرکار کاغذ دیواری یونیزه رومولو در بسته بندی های 4 و 10 لیتر تولید و عرضه می گردد.

کاغذ دیواری یونیزه
پرایمر کاغذ دیواری یونیزه
کاغذ دیواری یونیزه
کاغذ دیواری یونیزه
کاغذ دیواری یونیزه