پودر بندکشی استخر

چسب کاشی استخری

پودر بندکشی استخر  پودری بندکشی چیست ؟! در نصب کاشی های داخل و خارج ساختمان فضای خالی بین کاشی ها باید پر شوند تا کاشی مرطوب یا خیس نشود و  بعد از ضربه بلند نشود. برای انجام این کار،محصولات و روش های مختلفی وجود دارد که بهترین آن استفاده از پودر بندکشی است. این محصول […]