موزائیک چیست

کاشی و سرامیک

در برخی فضاها، افراد و کارفرمایان جهت کسر هزینه های اضافی، به جای استفاده از کاشی‌ها و سنگ‌های با کیفیت و قیمت بالاتر، از موزائیک‌ها استفاده می‌کنند؛ این موزائیک‌ها…