با پودر لاجرود یونیزه رومولو آشنا شوید!!!

لاجورد

با پودر لاجورد آشنا شوید!!! لاجورد چیست؟! لاجورد که نام لاتین آن Lapis Lazui است سنگ آبی رنگ است که آن را به صورت پورد هم استفاده میکنند. لاجورد در جواهر سازی به عنوان نگین استفاده می‌شود. سنگ لاجورد در ابعاد بزرگ تا کوچک به شکل رگه، اغلب در بستری چند سانتی متری، در میان […]