بنیان گذار یونیزاسیون مصالح

مرتضی محتشم | مصالح ساختمانی یونیزه

بنیان گذار مصالح ساختمانی یونیزه در ایران و خاورمیانه مجموعه رومولو در سال ۱۳۹۷ توسط مرتضی محتشم تاسیس شد. این مجموعه با وارد کردن تکنولوژی یونیزاسیون به ایران تبدیل به دومین کمپانی ای در جهان شده است که تکنولوژی یونیزاسیون مصالح ساختمانی را در اختیار دارد. این تکنولوژی علاوه بر بالا بردن کیفیت متریال و […]