معرفی ضدیخ‌های بتن!

افزودنی بتن

معرفی ضدیخ‌های بتن در این مقاله می‌خوانید: افزودنی‌ها بتن چیست؟! چه محصولاتی را میخواهیم شرح دهیم؟! مشخصات و موارد مصرف این محصول چیست؟! در صنایع مختلفی که با بتن سر و کار دارند، گاهی نیاز به ویژگی‌هایی است که در بتن معمولی وجود ندارد. به طور مثال، گاهی نیاز است که سرعت گیرایش بتن کاسته […]