ماده پیوند دهنده در اتصالات پارچه و کاغذ دیواری

چسب پودری پارچه و کاغذ دیواری WPA

محتوا در دسترس نیست.
تیم پشتیبانی در حال آماده سازی محتوای این محصول می‌باشد؛ لطفا بعدا مجدد مراجعه نمایید. صمیمانه از صبر و شکیبایی شما متشکریم.

خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص
حالت فیزیکی
اندازه ذرات
رنگ

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.