ماده پیوند دهنده در اتصالات کف پوش و چمن مصنوعی

چسب خمیری کف پوش و چمن مصنوعی TA18

محتوا در دسترس نیست.
تیم پشتیبانی در حال آماده سازی محتوای این محصول می‌باشد؛ لطفا بعدا مجدد مراجعه نمایید. صمیمانه از صبر و شکیبایی شما متشکریم.

خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص
حالت فیزیکی
اندازه ذرات
رنگ

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.