مناسب جهت دوغاب ریزی صفحه ستون ها

های گروت (RJ900)

محتوا در دسترس نیست.
تیم پشتیبانی در حال آماده سازی محتوای این محصول می‌باشد؛ لطفا بعدا مجدد مراجعه نمایید. صمیمانه از صبر و شکیبایی شما متشکریم.

خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص
حالت فیزیکی
PH
رنگ
اندازه ذرات

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.