دسته بندی موردنظرتان را انتخاب کنید

دسته بندی موردنظرتان را انتخاب کنید

مصالح نازک کاری یونیزه

پودر درزگیری کناف

JOINT FILLER POWDER
پودر درزگیری یونیزه رومولو محصولی بر پایه گچ ، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات شیمیایی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی بسیار قوی آن به انواع سطوح و مصالح ساختمانی اشاره کرد .
مشاهده محصول
مصالح نازک کاری یونیزه

پودر ماستیک کناف

FILL AND FINISH POWDER
پودر ماستیک یونیزه رومولو محصولی بر پایه گچ ، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات شیمیایی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی بسیار قوی آن به انواع سطوح و مصالح ساختمانی اشاره کرد .
مشاهده محصول
بتونه نقاشی آماده

بتونه آماده همه کاره یونیزه

READY PUTTY - RP4
بتونه آماده همه کاره یونیزه رومولو محصولی بر پایه لاتکس پودرهای میکرونیزه معدنی و پودر صدف میباشد که با تکنولوژی یونیزآسیون فرموله شده است . از ویژگی های این محصول میتوان به چسبندگی قوی به انواع سطوح اشاره کرد.
مشاهده محصول
مصالح نازک کاری

پودر بتونه نقاشی

WALL PUTTY POWDER
پودر بتونه نقاشی یونیزه رومولو محصولی بر پایه گچ ، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات شیمیایی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی بسیار قوی آن به انواع سطوح و مصالح ساختمانی اشاره کرد . استفاده از این محصول علاوه بر برتریهای فنی ، از نظر اقتصادی نیز به دلیل پوشش سطح بیشتر و کاهش چشمگیر مصرف رنگ در هنگام اجرا ، بسیار مقرون به صرفه می باشد.
مشاهده محصول
مصالح نازک کاری

پودر مل نقاشی

MARBLE DUST POWDER
پودر مل یونیزه رومولو محصولی بر پایه سنگ و پودرهای میکرونیزه معدنی ، ترکیبات شیمیایی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است .این محصول دارای چسبندگی بسیار قوی به انواع سطوح و مصالح ساختمانی بلاخص رنگ های روغنی را دارد . استفاده از این محصول علاوه بر برتریهای فنی ، از نظر اقتصادی نیز به دلیل پوشش سطح بیشتر و کاهش چشمگیر مصرف رنگ در هنگام اجرا ، بسیار مقرون به صرفه می باشد.
مشاهده محصول

ROMOLO co

جهت ارتباط با کارشناسان رومولو، ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد

کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

ROMOLO co

جهت ارتباط با کارشناسان رومولو، ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد

کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت