حاوی یون های فعال واکنش گر سریع

ضدیخ مایع کلرایدی AFR2

ضد یخ مایع کلرایدی یونیزه رومولو بر پایه کلرایدهای، نیترات های سدیم و کلسیم های معدنی می باشد، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول عمل واکنش سیمان را تسریع و گیرایش بتن را از 12 ساعت به 3 الی 4 ساعت تقلیل می دهد که علاوه بر برتریهای فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد.

خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص 1.1-1.2gr/cm3
حالت فیزیکی مایع
رنگ زرد
PH 7 - 6
یون کلرید حاوی یون
  • کیفیت : ارتقاء یافته ( یونیزه شده )
  • یون کلر : دارد

ضد یخ مایع کلرایدی یونیزه رومولو بر پایه کلرایدهای، نیترات های سدیم و کلسیم های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول عمل واکنش سیمان را تسریع و گیرایش بتن را از 12 ساعت به 3 الی 4 ساعت تقلیل می دهد که علاوه بر برتریهای فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد .

کاهش نقطه انجماد آب و بتن | حاوی یون های فعال واکنش گر سریع | دارای چسبندگی فوق العاده به انواع بتن و ملات | سرعت در آماده سازی و اجرا ، عدم ایجاد حساسیت | افزایش انسجام ودوام بتن و ملات در برابر یخبندان | افزایش سرعت گیرش و سخت شدن بتن و انواع ملات | افزایش حرارت زدایی بتن و تامین زودرس مقاومت اولیه

مناسب مناطق سردخیز و یخبندان
مناسب جهت جلوگیری از یخ زدن بتن و ملات
مناسب جهت ساخت بتن و ملات در زمان های افت سریع دما
مناسب جهت مصرف در شرایط آب و هوایی با دمای 5+ الی 15-
مناسب جهت گیرایش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی

جهت استفاده ضد یخ مایع کلرایدی رومولو به برودت های هوای محیط برای 8 الی 12 ساعت بعداز بتن ریزی و همچنین به عیار بتن بستگی دارد لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید مورد توجه قرار بگیرد و طبق جدول زیر عمل نمود. برای مثال اگر سازه ای (فونداسیون) با بتن 350Kg/m3 ریخته شود و دما در شب به 7- برسد باید 2.5 درصد وزن سیمان مصرفی از ضد یخ استفاده نمود یعنی به ازای هر کیسه سیمان 50 کیلویی باید 1.250 کیلوگرم ضد یخ پودری مصرف نمود.

حتما دقت شود از ضد مایع کلرایدی به علت داشتن یون کلراید فقط و فقط در بتن های غیر مسلح استفاده شود.

ضد یخ مایع کلرایدی رومولو در گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری عرضه می گردد.