محتوا در دسترس نیست.


خواص فیزیکی و شیمیایی
وزن مخصوص
حالت فیزیکی مایع
رنگ
PH
یون کلرید


دانلود دیتاشیتمشخصات محصول

محتوا در دسترس نیست.
بخش فنی در اسرع وقت محتوا این محصول را تهیه و ارائه می‌نماید.

موارد مصرف

محتوا در دسترس نیست.

نحوه مصرف

محتوا در دسترس نیست.

بسته بندی

رنگ جدولی یونیزه رومولو در بسته‌بندی های حلب ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد.