محتوا در دسترس نیست.

خواص فیزیکی و شیمیایی
وزن مخصوص
حالت فیزیکی مایع
رنگ
PH
یون کلرید


دانلود دیتاشیتمشخصات محصول

محتوا در دسترس نیست.
بخش فنی در اسرع وقت محتوا این محصول را تهیه و ارائه می‌نماید.

موارد مصرف

محتوا در دسترس نیست.

نحوه مصرف

محتوا در دسترس نیست.

بسته بندی

تینر فوری ۱۰.۰۰۰ یونیزه رومولو در بسته‌بندی های لیتر و گالن تولید و عرضه می گردد.