دسته بندی موردنظرتان را انتخاب کنید

دسته بندی مورد نظرتان را انتخاب کنید

افزودنی بتن

ضدیخ مایع بدون کلرایدی AFR1

ANTI - FREEZE LIQUID
ضد یخ مایع کلرایدی یونیزه رومولو بر پایه کلرایدهای ، نیترات های سدیم و کلسیم های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول عمل واکنش سیمان را تسریع و گیرایش بتن را از 12 ساعت به 3 الی 4 ساعت تقلیل می دهد که علاوه بر برتریهای فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

زودگیر کننده پودری MAR2

MASTER ACCELERATOR
زودگیر کننده پودری یونیزه رومولو بر پایه مواد کربنات کلسیم ، پودرهای میکرونیزه معدنی و گلولز می باشد، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول بعداز ترکیب با سیمان سخت شده و روی بافت بتنی اثر می گذارد و به همین خاطر مقاومت نهایی بتن را تا 20 درصد افزایش می دهد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

زودگیر کننده مایع MAR1

MASTER ACCELERATOR
زود گیر کننده مایع یونیزه رومولو بر پایه مواد رزینی ، پودر های میکرونیزه معدنی و گلوکز می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول برخلاف زود گیرهای معمولی شوک الکتریکی به بتن نمی دهد و به همین خاطر مقاومت نهایی بتن را تا 15 درصد افزایش می دهد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

زودگیر کننده پودری MAR2

MASTER ACCELERATOR
زودگیر کننده پودری یونیزه رومولو بر پایه مواد کربنات کلسیم ، پودرهای میکرونیزه معدنی و گلولز می باشد، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول بعداز ترکیب با سیمان سخت شده و روی بافت بتنی اثر می گذارد و به همین خاطر مقاومت نهایی بتن را تا 20 درصد افزایش می دهد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

زودگیر کننده مایع MAR1

MASTER ACCELERATOR
زود گیر کننده مایع یونیزه رومولو بر پایه مواد رزینی ، پودر های میکرونیزه معدنی و گلوکز می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول برخلاف زود گیرهای معمولی شوک الکتریکی به بتن نمی دهد و به همین خاطر مقاومت نهایی بتن را تا 15 درصد افزایش می دهد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

دیرگیر کننده مایع یونیزه PR1

IONIZED POZOLID
دیرگیر کننده مایع یونیزه رومولو بر پایه مواد رزینی ، پودرهای میکرونیزه معدنی و گلوکز می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول در حمل طولانی مدت بتن یا افزایش گیرش استفاده می گردد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

ضد یخ پودری AFR3

ANTI - FREEZE POWDER
پودر ضد یخ یونیزه رومولو بر پایه کلرایدهای کلسیم ، پودر های میکرونیزه معدنی و نمک های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن قابل استفاده می باشد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

ضدیخ مایع کلرایدی AFR2

CHLORIDE FREE ANTI - FREEZE LIQUID
ضد یخ مایع بدون کلرایدی یونیزه رومولو بر پایه نیترات های سدیم و کلسیم های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول عمل واکنش سیمان را تسریع و گیرایش بتن را از 12 ساعت به 3 الی 4 ساعت تقلیل می دهد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

ضدیخ مایع بدون کلرایدی AFR2

CHLORIDE FREE ANTI - FREEZE LIQUID
ضد یخ مایع بدون کلرایدی یونیزه رومولو بر پایه نیترات های سدیم و کلسیم های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول عمل واکنش سیمان را تسریع و گیرایش بتن را از 12 ساعت به 3 الی 4 ساعت تقلیل می دهد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

ضدیخ مایع کلرایدی AFR1

ANTI - FREEZE LIQUID
ضد یخ مایع کلرایدی یونیزه رومولو بر پایه کلرایدهای ، نیترات های سدیم و کلسیم های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول عمل واکنش سیمان را تسریع و گیرایش بتن را از 12 ساعت به 3 الی 4 ساعت تقلیل می دهد که علاوه بر برتریهای فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

دیرگیر کننده مایع یونیزه PR1

IONIZED POZOLID
دیرگیر کننده مایع یونیزه رومولو بر پایه مواد رزینی ، پودرهای میکرونیزه معدنی و گلوکز می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول در حمل طولانی مدت بتن یا افزایش گیرش استفاده می گردد.
مشاهده محصول
افزودنی بتن

ضد یخ پودری AFR3

ANTI - FREEZE POWDER
پودر ضد یخ یونیزه رومولو بر پایه کلرایدهای کلسیم ، پودر های میکرونیزه معدنی و نمک های معدنی می باشد ، با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن قابل استفاده می باشد.
مشاهده محصول

ROMOLO co

جهت ارتباط با کارشناسان رومولو، ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

ROMOLO co

جهت ارتباط با کارشناسان رومولو، ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت